Remont i adaptacja pomieszczeń biurowych w LETIA BUSINESS CENTER

Ikona kalendarza18 listopada 2020

Oferta naszej firmy zwyciężyła we wrześniowym przetargu „Remont i adaptacja pomieszczeń biurowych w LETIA BUSINESS CENTER” (link). TZO24 podjęła się wykonania do końca roku 2020 wszystkich robót wymienionych w dokumentacji przetargowej.

Zakres zlecenia

 • Budowa nowych ścianek działowych z płyt G-K + otwory drzwiowe.
 • Montaż przewodów i przycisków instalacyjnych.
 • Nowe obwody oświetlenia – wydzielenie poszczególnych punktów oświetleniowych, ich relokacja i nowe trasy przewodów w ściankach z płyt G-K wraz z umiejscowieniem włącznika na powstałej ściance.
 • Trasy kablowe dla nowego obwodu klimatyzacji.
 • Przełożenie sufitów kasetonowych w miejscach wydzielanych pomieszczeń ok. 25,00 m2 – rozbiórka elementów istniejącego sufitu kasetonowego oraz elementów oświetlenia celem usunięcia kolizji mocowania ścianek.
 • Malowanie pomieszczeń biurowych (ściany) ok. 1600,00 m2 – wraz z oczyszczeniem i uzupełnieniem ubytków, rys i zagłębień z użyciem gotowej gładzi szpachlowej typu finisz.
 • Montaż nowych listew przypodłogowych ok. 40,00 mb
 • Montaż drzwi wewnętrznych biurowych 2 szt.
 • Rozbudowa systemu klimatyzacji – rozbudowa systemu sterowania wraz z integracją w istniejącym systemie BMS. W tym 3 nowe zadajniki
  temperatury i klimakonwektor w odpowiedniej mocy do pomieszczenia. Uruchomienie i sprawdzenie systemu.
 • Przeniesienie kuchni – przystosowanie pomieszczenia – nowe podłączenia instalacji wodociągowej oraz kanalizacji
  sanitarnej. Doprowadzenie prądu i wykonanie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania liczbę gniazdek. Wykonanie okładziny z płytek ściennych nad blatem.
 • Wykonanie systemu kontroli dostępu. W ramach prac wykonanie systemu kontroli dostępu do korytarzy wewnętrznych oraz pomieszczeń, które będą stanowić miejsca przeznaczone do pracy. Integracja z systemem KD zainstalowanym w budynku LBC (wymagana standaryzacja). Zabezpieczenie systemu dla 9 wejść obustronnie kontrolowanych wraz z rejestracją wejść i wyjść. Zaprogramowanie kart dostępu w ilości 50 sztuk. Wykonanie krótkiego instruktarzu
  dla pracownika ze strony Zamawiającego odpowiedzialnego za późniejsze wydawanie kart.
 • Dostosowanie systemu SAP. Dostosowanie systemu do trzech nowych pomieszczeń. Relokacja czujek, a w razie potrzeby montaż nowych czujek. Integracja z istniejącym systemem SAP.

Inne warunki zlecenia

W ramach zlecenia TZO24:

 • we własnym zakresie zabezpiecza zakup wszystkich materiałów i narzędzi potrzebnych do realizacji Zamówienia,
 • wykonuje przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z postanowieniami umowy, oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm,
 • przywraca stan pierwotny robót w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego części lub uszkodzeń innych urządzeń związanych z realizacja umowy,
 • stosuje wyłącznie wyroby i materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • na każde żądanie Zamawiającego okazuje w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
 • po zakończeniu prac wykona prace porządkowe tak aby pomieszczenia nie wymagały dodatkowego sprzątania.

Prace przy zleceniu trwają a ekipa TZO24 dokłada wszelkich starań aby zakończyły się w terminie i należytej jakości.

Nie jest to pierwsze zlecenie dla LSSE. W przeszłości świadczyliśmy już usługi zarządzania obiektem Letia oraz wykonaliśmy pomiary termowizyjne tego budynku. Cieszy nas zaufanie klientów i tym razem również postaramy się nie zawieść.

Fotografie z tej realizacji poniżej.