BADANIA I POMIARY URZĄDZEŃ I INSTALACJI

Oferujemy wszelkiego rodzaju badania i pomiary urządzeń i instalacji (w tym elektrycznych, gazowych, gaśniczych i innych) wymagane polskim prawem budowlanym.

Warto wiedzieć, że w skład  obowiązkowych przeglądów budynków wynikających z Ustawy Prawo budowlane wchodzą pomiary instalacji elektrycznej, pomiary szczelności instalacji gazowych oraz przeglądy kominiarskie.

Pomiary instalacji elektrycznej w naszej ofercie

  • pomiar instalacji elektrycznej – obowiązkowy przegląd 5 letni budynku
  • coroczny pomiar instalacji elektrycznej – obowiązkowy przegląd roczny budynku
  • pomiar elektronarzędzi i urządzeń
  • wszelkie inne pomiary i badania instalacji elektrycznych

Pomiary instalacji gazowych

  • pomiar szczelności instalacji i urządzeń w ramach przeglądu gazowego

Pomiary oświetlenia

  • pomiary parametrów oświetlenia stanowisk pracy
  • pomiary oświetlenia ciągów komunikacyjnych
  • przegląd oświetlenia awaryjnego

Pomiary termowizyjne

  • wszelkiego rodzaju badania i pomiary termowizyjne

Powrót do oferty działu usług inżynieryjnych