Obowiązkowe Przeglądy budynków – budowlane 5 letnie, coroczne, BHP, p-poż i inne.

Oferujemy wszelkiego rodzaju przeglądy budynków wymagane polskim prawem budowlanym.

UWAGA. Teraz wszystkie przeglądy budynków oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego, możesz mieć w formie opłaty abonamentowej.

Skontaktuj się z nami

Obowiązek wykonywania okresowych przeglądów spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego. Ustawa Prawo Budowlane art 62 nakłada na właścicielu lub zarządcy obowiązek wykonywania okresowych przeglądów w celu określenia stanu technicznego obiektu budowlanego, jego przydatności do użytkowania a także określania potrzeb remontowych.

W skład  obowiązkowych przeglądów budynków wynikających z Ustawy Prawo budowlane wchodzą przeglądy budowlane, pomiary instalacji elektrycznej, pomiary szczelności instalacji gazowych oraz przegląd kominiarski.

Dodatkowo część budynków wyposażona jest w urządzenia p.poż a także systemy oddymiania i powiadamiania SAP.

W budynkach użyteczności publicznej oraz w zakładach pracy dochodzą jeszcze obowiązkowe przeglądy z zakresu przepisów BHP.

Z uwagi na częste zmiany prawa w zakresie obowiązkowych przeglądów technicznych wychodzimy do naszych klientów z kompleksową ofertą w/w zakresie.

Szczegółowy zakres usług świadczonych na obiektach budowlanych

 • przegląd budowlany 5-letni
 • przegląd budowlany roczny
 • przegląd placu zabaw i małej architektury
 • przegląd (pomiary instalacji elektrycznej 5 letnie i coroczne)
 • przegląd wyłącznika głównego (p.poż)
 • przegląd gazowy (pomiar szczelności instalacji i urządzeń)
 • przegląd kominiarski
 • przegląd wentylacji
 • przegląd gaśnic
 • przegląd hydrantów
 • przegląd (pomiary parametrów oświetlenia stanowisk pracy)
 • przegląd (pomiary oświetlenia ciągów komunikacyjnych)
 • przegląd oświetlenia awaryjnego
 • przegląd systemu oddymiania
 • przegląd systemu powiadamiania o pożarze SAP
 • przegląd drzwi p.poż
 • badania pomiary termowizyjne

Powrót do oferty działu usług inżynieryjnych