Prowadzenie Książki Obiektu , Przeglądy Techniczne

Dla klientów biznesowych świadczymy usługi mające na celu usprawnienie procesów jak i ograniczenie kosztów eksploatacji budynków.

W podstawowej ofercie świadczymy usługi z zakresu przeglądów:

  • przeglądy budowlane z możliwością wykonywania planów remontowych po wykonanym przeglądzie
  • przeglądy elektryczne
  • przeglądy gazowe ( szczelność instalacji gazu ziemnego , LPG, tlenu, acetylenu itp.)
  • przeglądy wentylacji
  • przeglądy systemów p.poż (klapy oddymiające , system powiadamiania o pożarze, drzwi ogniowe)
  • przeglądy gaśnic i hydrantów
  • przeglądy oświetlenia na stanowiskach pracy
  • przeglądy oświetlenia awaryjnego badania termowizyjne urządzeń i budynków

Po wykonanych przeglądach wykonujemy szczegółową dokumentację ( protokół z przeglądu). Wszystkie nieprawidłowości zgłaszamy zamawiającemu wraz z gotowym rozwiązaniem danego problemu.

Dzięki niedawno utworzonej sekcji serwisowo – budowlanej jesteśmy w stanie wykonać naprawy na kontrolowanych przez nas budynkach .

Nasi eksperci są do dyspozycji naszych klientów w zakresie doradztwa technicznego.

Skorzystaj z naszej oferty abonamentowej. Niskie koszty miesięcznej obsługi budynków porównywalne cenowo do abonamentu telefonu, pozwolą ci łatwiej zaplanować wydatki.

Usługa abonamentowa zawiera

– prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego

– wykonywanie wszystkich obowiązkowych ( w/w) przeglądów technicznych

doradztwo techniczne