Techniczne Zarządzanie Obiektami

Firma TZO24 Sp. z o. o. powstała w celu świadczenia kompleksowych usług w zakresie obowiązkowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych. Oferujemy wykonywanie wszystkich przeglądów wymaganych przez Prawo Budowlane, przepisy BHP i P.POŻ.

Nasi Klienci

O firmie

Misja

Misją naszej firmy jest kompleksowe świadczenie usług mających na celu ułatwienie zarządzania i obsługi budynku. Zależy nam na tym aby nasz klient koncentrował się na sprawach ważnych dla swojej organizacji a obsługę nieruchomości powierzył profesjonalistom.

Cel

Nieustanny rozwój w kierunku obsługi nieruchomości, obsługi zakładów produkcyjnych, świadczenie usług w zakresie przeglądów oraz serwisów technicznych to główne cele spółki. Swój rozwój kierujemy w stronę specjalizacji w optymalizacji kosztów zarządzania budynkami.

Firma TZO24 Sp. z o.o. jest  następcą prawnym firmy KOB24 Maciej Piotrowski, która powstała w roku 2004. Początkowo firma zajmowała się przeprowadzaniem przeglądów instalacji elektrycznej. Aby wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów stopniowo poszerzaliśmy zakres wykonywanych usług.

Obecnie specjalizujemy się w technicznej  obsłudze nieruchomości, która polega  na:

  • prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego wraz z wykonaniem przeglądów, badań  i oględzin obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • wsparciu technicznym w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz dostosowania budynków do obowiązujących przepisów
  • informowaniu Właściciela o zmianach w przepisach prawnych dotyczących użytkowania obiektów i ochrony przeciwpożarowej
  • reprezentowaniu Właściciela przed Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Strażą Pożarną, Inspekcją Pracy

Aby zapewnić Państwu najwyższej jakości usługi pracujemy w wykwalifikowanym i doświadczonym zespole. W dziale administracyjnym zatrudniamy – 4 osoby, technicznym – 7 osób, budowlano-remontowym – 10 osób. Na stałe współpracujemy z inżynierami i specjalistami, którzy wspierają nas swoją wiedzą z zakresu wszystkich specjalizacji branży budowlanej, zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz BHP.

Posiadamy zaplecze techniczne w postaci specjalistycznych przyrządów i urządzeń do pomiarów i badań instalacji elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych, badań termowizyjnych, luminancji odbiciowej, elektronarzędzi, serwisu systemów i urządzeń p.poż.