Systemy ochrony przeciwpożarowej (p-poż) POLON 4000 i 6000 – certyfikaty dla TZO24

Ikona kalendarza12 października 2021

Systemy ochrony przeciwpożarowej (p-poż) POLON 4000 i 6000 to popularne i cenione rozwiązania na europejskim rynku. Postanowiliśmy zatem rozszerzyć nasze kompetencje i zaoferować klientom obsługę tych zaawansowanych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w małych, średnich i dużych budynkach.

W październiku 2021 odbyliśmy stosowne kursy. Wszechstronne szkolenie potwierdzone certyfikatami pozwala nam świadczyć usługi z zakresu instalowania, konserwacji i programowania urządzeń p-poż klasy POLON 4000 i centrali systemu POLON 6000 produkcji AAT Systemy Bezpieczeństwa/Polon-Alfa.

System POLON 4000

Pierwsze ze szkoleń dotyczyło popularnego i cenionego systemu POLON 4000. Jak podaje producent systemu na swojej stronie:

Interaktywny, adresowalny system sygnalizacji pożarowej POLON 4000 jest szeregiem urządzeń, przeznaczonych do wykrywania i sygnalizowania pożaru, powiadamiania właściwych służb interwencyjnych, a także do sterowania urządzeniami automatyki pożarowej. Umożliwia ochronę średnich, dużych i bardzo dużych obiektów, takich jak: biurowce, szpitale, teatry, obiekty handlowe, magazynowe i przemysłowe. Doskonale nadaje się do stosowania w instalacjach bezpieczeństwa inteligentnych budynków ze względu na zdolność do przekazywania dużej ilości informacji cyfrowych do systemów integracji i nadzoru, a także do systemów monitoringu pożarowego.

[…]

Taka filozofia systemu wykrywania pożaru daje niespotykane dotąd możliwości precyzyjnej, automatycznej analizy zjawisk zachodzących w chronionym obiekcie. Wzajemna wymiana informacji pomiędzy czujkami pożarowymi dostarcza systemowi niezbędnych danych już na bardzo wczesnym etapie rozwoju pożaru, w fazie, w której dotychczas stosowane klasycznie działające systemy sygnalizacji pożarowej jeszcze nie reagują. Tak wczesne pozyskanie informacji zapewnia dokładną analizę obserwowanego zdarzenia. Pozwala na odróżnienie stanu zagrożenia pożarowego od krótkotrwałego zjawiska zakłócającego i sprawia, że system właściwie ocenia zdarzenia także przyczyniając się do zredukowania liczby fałszywych alarmów.

Centrala Polon 6000

Zdobyliśmy również kompetencje w zakresie zarządzania centralą rozproszonego systemu POLON 6000. Szczegółowy opis systemu można znaleźć na stronie producenta, poniżej niektóre fragmenty:

Współczesne systemy bezpieczeństwa w obiektach ulegają ciągłym zmianom. Użytkownicy oczekują, by były one „elastyczne”, przyjazne w obsłudze, a jednocześnie możliwe było swobodne konfigurowanie i programowanie.

Wszystkie wyżej wymienione wymagania spełnia wprowadzony właśnie do produkcji system sygnalizacji pożarowej POLON 6000. Jest on jakościowo nowym, bardzo zaawansowanym technicznie systemem wykrywania i alarmowania, zarówno w skali swoich możliwości, jak i architektury.

[…]

Nowe centrale o architekturze rozproszonej i nowy szereg elementów liniowych serii 6000 (czujek pożarowych, elementów kontrolno-sterujących i sygnalizatorów akustycznych) sprawiają, że tworzony system może posiadać aż do 99 tysięcy elementów. Możliwe jest również łączenie rozproszonych elementów systemu w rozległą sieć – ponad 25 milionów adresowalnych elementów.

System POLON 6000 może chronić średnie, duże i bardzo rozległe obiekty. Nadaje się do stosowania w instalacjach bezpieczeństwa inteligentnych budynków – z dużą liczbą współpracujących urządzeń automatyki pożarowej. Może zostać łatwo zintegrowany z wieloma istniejącymi na rynku systemami zarządzania bezpieczeństwem obiektu, a ze względu na swoje szczególne cechy – pozwala optymalnie dopasować liczbę niezbędnych urządzeń do chronionego obiektu.

AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. jest częścią Grupy Kapitałowej będącej największym krajowym producentem i dostawcą elektronicznych systemów zabezpieczenia mienia obejmujących segmenty: systemów sygnalizacji pożarowej, systemów telewizji dozorowej, systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów kontroli dostępu oraz pozostałych systemów (dźwiękowych systemów ostrzegawczych, systemów audio i wideodomofonowych itp.). […]

W skład Grupy Kapitałowej wchodzi również przedsiębiorstwo Polon-Alfa
z siedzibą w Bydgoszczy, które jest największym w Polsce i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem elektronicznych systemów sygnalizacji pożarowej, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektowania i produkcji szerokiego spektrum tego typu systemów.