Wymiana hydrantu zewnętrznego

Serwis urządzeń ochrony p.poż. Po przeprowadzonej kontroli stwierdzona została usterka hydrantu zewnętrznego. Na zlecenie zamawiającego wykonaliśmy naprawę uszkodzonego sprzętu p.poż. Roboty ziemne wykonywaliśmy przy użyciu własnego sprzętu . Całość prac została wykonana poza godzinami urzędowania placówki. Nasze usługi wykonywane są w sposób najmniej wpływający na normalne funkcjonowanie obsługiwanych przez nas obiektów.