Roboty ziemne na stacji paliw w Kamiennej Górze

Ikona kalendarza24 maja 2021

Firma TZO24 wykonała roboty ziemne pod nową technologię paliwową na stacji paliw w Kamiennej Górze.

Zlecenie obejmowało między innymi:

  • Rozebranie kostki,
  • skucie tacy szczelnej,
  • wykucie studni pod dystrybutorem,
  • wykonanie przepustów do studni nadzbiornikowych.