Przeglądy elektryczne dla LSM w Legnicy

Wykonaliśmy przeglądy elektryczne dla LSM

Pomiary elektryczne wykonaliśmy w:

  • 47 budynkach rozmieszczonych na terenie całej Legnicy
  • odwiedziliśmy 1400 mieszkań