Przeglądy techniczne budynków w Ambasadzie RP w Hadze

Ikona kalendarza10 stycznia 2017

W listopadzie mieliśmy przyjemność wykonać przeglądy techniczne na obiektach Ambasady RP w Hadze.

Przeprowadziliśmy przegląd 5 letni rozszerzony budowlany, elektryczny, gazowy, p.poż, wentylacji, oświetlenia awaryjnego oraz wykonaliśmy badanie termowizyjne obiektów.