Przegląd budynku Ambasady RP w Kopenhadze

Ikona kalendarza27 marca 2015

Dla Ambasady RP w Kopenhadze wykonaliśmy między innymi:

  • Przegląd techniczny budynku,
  • pomiary oświetlenia awaryjnego,
  • pomiary instalacji elektrycznych,
  • pomiar termowizyjny rozdzielnic elektrycznych oraz elementów budynku.