Badania termowizyjne

Ikona kalendarza15 lutego 2017

Badanie termowizyjne w Ambasadzie RP w Hadze

Wykonaliśmy badanie termowizyjne dla czterech obiektów Ambasady RP w Hadze

Badanie wykonane było zgodnie z normą PN – EN 13187:2001 „Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – metoda podczerwieni” Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowani