Podłączanie i uruchamianie linii produkcyjnej

Podłączanie zgodnie z przesłanym schematem silników , czujników i innych elementów elektrycznych i sterowniczych w nowo powstałej linii produkcyjnej. Nasza praca polegała na zaplanowaniu a następnie wykonaniu wszystkich tras kablowych, mocowaniu przewodów na maszynie, wykonanie połączeń wyrównawczych. W trakcie wykonywanych prac dostosowywaliśmy maszynę do potrzeb klienta.

Fundament pod halę produkcyjną

 • niwelowanie terenu pod stopy fundamentowe
 • usuwanie kolizji z kablami elektrycznymi NN
 • usuwanie kolizji wodno-kanalizacyjnych
 • zbrojenia kolumn fundamentowych
 • zbrojenia muru fundamentowego
 • niwelowanie i utwardzanie gruntu pod wylewkę posadzki
 • zacieranie na gładko posadzki betonowej

Fundament pod maszynę

Prace związane z osadzeniem nowej maszyny w jednym z legnickich zakładów produkcyjnych.

Prace polegały na:

 • Wycięciu posadzki
 • Wykuciu otworów
 • Wykonaniu szalunków
 • Wylaniu betonu
 • Osadzeniu maszyny

 

Kolce na ptaki

Montaż kolców na ptaki

W kamienicy na ul. Skarbowej w Legnicy zamontowaliśmy kolce na ptaki

  

  

 

Przebudowa pomieszczeń biurowych

Przebudowa pomieszczeń biurowych

Dostosowanie instalacji elektrycznej, teleinformatycznej oraz oświetlenia do nowego rozkładu pomieszczeń.

Instalacja teleinformatyczna certyfikowana Molex kat. 6

Modernizacja instalacji SAP, kontroli dostępu oraz systemu alarmowego Satel.

Pomiary elektryczne, parametrów oświetlenia, badanie sieci informatycznej.

Doprowadzenie instalacji sanitarnej oraz montaż mebli.

       

 

Remont łazienki w legnickiej szkole

Remont łazienki

W jednej z legnickich szkół wykonaliśmy remont łazienki

Prace obejmowały:

 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • postawienie nowych ścian działowych
 • wylanie nowej posadzki
 • wykonanie nowej instalacji elektrycznej
 • montaż nowych lamp
 • ułożenie glazury na podłodze oraz na ścianach
 • montaż elementów sanitarnych

Przegląd budowlany elektryczny i gazowy Złotoryja

Kompleksowe przeglądy techniczne obiektów budowlanych dla RPK Złotoryja

Wykonaliśmy:

Przeglądy budowlane

Przeglądy elektryczne

Przeglądy gazowe

Odwiedziliśmy 1200 mieszkań zlokalizowanych w 127 budynkach rozmieszczonych na terenie całej Złotoryi

Badania termowizyjne

Badanie termowizyjne w Ambasadzie RP w Hadze

Wykonaliśmy badanie termowizyjne dla czterech obiektów Ambasady RP w Hadze

Badanie wykonane było zgodnie z normą PN – EN 13187:2001 „Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – metoda podczerwieni”  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowani