Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta skierowana do Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych oraz dla Wspólnot indywidualnych

Oferta przeglądów

 • przeglądy budowlane roczne i 5-letnie
 • przeglądy instalacji gazowych w lokalach i cz.wspólnych
 • przeglądy instalacji elektrycznych w lokalach i cz.wspólnych
 • przeglądy wentylacji
 • przeglądy kamerą termowizyjną

Usługi  remontowe

 • naprawa usterek w trakcie wykonywanie przeglądów
 • prace remontowo – budowlane
 • modernizacje instalacji elektrycznych WLZ
 • modernizacje instalacji WOD-KAN
 • modernizacje instalacji gazowych

Usługi serwisowe

 • serwis elektryczny
 • serwis wod-kan
 • serwis instalacji gazowych
 • serwis ślusarski