Oferta dla Firm i Zakładów

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Oferta przygotowania dla właścicieli nieruchomości, którzy cenią sobie swój czas. Dzięki pakietowi naszych usług związanych z zarządzaniem nieruchomością oraz optymalizacją kosztów prowadzenia budynku, właściciel obiektu może skoncentrować się na rzeczach bardziej istotnych.

Techniczne Zarządzanie Obiektami

Oferta abonamentowa obejmująca swoim zakresem prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego oraz wykonywanie wszystkich przeglądów wymaganych przepisami prawa budowlanego , p.poż, BHP, UDT.

Usługi wyceniane indywidualnie

Korzystając z naszego formularza ofertowego możesz zwrócić się do nas z zapytaniem ofertowym. Jeśli jesteś zainteresowany ofertą na usługę wymienioną poniżej wejdź na stronę formularza i zadaj zapytanie już teraz.