Przemysłowe przeglądy maszyn elektrycznych

Oferujemy wszelkiego rodzaju przeglądy maszyn elektrycznych wymagane polskim prawem.

Szczegółowy zakres usług

  • przegląd 5-letni
  • przegląd roczny
  • przegląd (pomiary instalacji elektrycznej 5 letnie i coroczne)
  • przegląd wyłącznika głównego (p.poż)
  • przegląd gazowy (pomiar szczelności instalacji i urządzeń)

Powrót do oferty działu usług inżynieryjnych