Pomiar luminancji w tunelach drogowych

Pomiary parametrów oświetlenia to jedna z głównych  dziedzin pomiarowych w której się specjalizujemy.  Firma nasza posiada najlepszej jakości sprzęt pomiarowy i dzięki temu możemy rozszerzać zakres naszych działań.  Od 2011 wykonujemy pomiary luminancji i natężenia oświetlenia w tunelach na Śląsku.  Wyniki naszych badań w formie tabelarycznej jak i w postaci wykresu , pokazują rzeczywisty rozkład oświetlenia .

Usługa obejmuje:

– pomiar luminancji

– pomiar natężenia oświetlenia

– pomiar parametrów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego