Kompensacja mocy biernej

Wychodząc na przeciw naszym klientom w roku 2013, działając jeszcze jako Techniczne Zarządzanie Obiektami Sp.z o.o. , uruchomiliśmy nową usługę jaką jest kompensacja mocy biernej.  W ostatnich latach zauważyliśmy duży wzrost zainteresowania montażem baterii kondensatorów nie tylko w obiektach przemysłowych ale także w dużych budynkach biurowych oraz w szkołach . Nasza usługa jest kompleksowa i nie kończy się na zamontowaniu i uruchomieniu urządzenia. Nasi serwisanci nie rzadziej niż raz w roku kontrolują poprawność działania i w razie potrzeby na bieżąco dostosowują do bieżących potrzeb.  Często w budynkach biurowych gdzie rozwijana jest sieć komputerów i systemów podtrzymywania energii UPS , występuje problem przekompensowania, czyli urządzenia produkują zbyt wiele energii biernej pojemnościowej.  Wówczas montujemy baterię hybrydową składającą się z kondensatorów i dławików kompensacyjnych lub baterię dławików kompensacyjnych .

Usługi szczegółowo

– analiza jakości parametrów sieci elektrycznej

– projekt baterii kompensacyjnej na podstawie analizy sieci

– wykonanie baterii kompensacyjnej wraz z montażem i uruchomieniem

– okresowy przegląd techniczny

– serwis

– sprzedaż elementów