Badania i konserwacji stacji transformatorowych S/N

Wykonujemy okresowe przeglądy rozdzielnic i transformatorów średniego napięcia S/N.

Usługi :

– wykonujemy konserwacje i czyszczenie rozdzielnic i transformatorów

– wykonujemy pomiary elektryczne S/N

– badanie sprzętu elektroizolacyjnego , (rękawice , obuwie, dywaniki)

– serwis

– zaplecze techniczne