Usługi wyceniane indywidualnie

Korzystając z naszego formularza ofertowego możesz zwrócić się do nas z zapytaniem ofertowym.

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą na usługę wymienioną poniżej wejdź na stronę formularza i zadaj zapytanie już teraz.

 

Usługi przeglądów

przeglądy budowlane budynków

– przeglądy palców zabaw

– przeglądy instalacji elektrycznej

– przeglądy elektronarzędzi i urządzeń elektrycznych

– przeglądy oświetlenia miejsc pracy

– przeglądy instalacji gazowej

– przeglądy wentylacji

– przeglądy kominów

– przeglądy gaśnic i hydrantów

– przeglądy systemów SAP i oddymiania

– przeglądy oświetlenia awaryjnego, ogólnego i na stanowiskach pracy

– przeglądy dźwigów osobowych i towarowych

– przeglądy termowizyjne

 

Usługi specjalistyczne

przeglądy termowizyjne budynków , maszyn i urządzeń

– analizy parametrów sieci elektrycznej

badania i konserwacje stacji transformatorowych S/N

– pomiary luminancji i oświetlenia tuneli drogowych

kompensacja mocy biernej

 

Usługi wykonawcze

– usługi remontowo – budowlane

iniekcyjne osuszanie budynków

– projektowanie i wykonywanie instalacji elektrycznych

– wykonywanie instalacji IT

– wykonywanie instalacji KD i CCTV

– wykonywanie instalacji SSWiN

– usługi konserwatorskie

– usługi związane z utrzymaniem  terenów zielonych