Kategoria: Pomiary

Przegląd budowlany elektryczny i gazowy Złotoryja

Kompleksowe przeglądy techniczne obiektów budowlanych dla RPK Złotoryja

Wykonaliśmy:

Przeglądy budowlane

Przeglądy elektryczne

Przeglądy gazowe

Odwiedziliśmy 1200 mieszkań zlokalizowanych w 127 budynkach rozmieszczonych na terenie całej Złotoryi

Badania termowizyjne

Badanie termowizyjne w Ambasadzie RP w Hadze

Wykonaliśmy badanie termowizyjne dla czterech obiektów Ambasady RP w Hadze

Badanie wykonane było zgodnie z normą PN – EN 13187:2001 „Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – metoda podczerwieni”  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowani

 

 

Inwentaryzacja budowlana szkoły we Wrocławiu

Inwentaryzacja budowlana Wrocław

Dla jednej z wrocławskich szkół wykonaliśmy inwentaryzację budynku, która polegała na:

  • pomiarze pomieszczeń, drzwi, okien, itp.
  • wykonaniu rysunku za pomocą programu Arcadia
  • obliczeniu powierzchni użytkowej pomieszczeń jak i całej szkoły

Przeglądy techniczne budynków w Ambasadzie RP w Hadze

W listopadzie mieliśmy przyjemność wykonać przeglądy techniczne na obiektach Ambasady RP w Hadze

Przeprowadziliśmy przegląd 5 letni rozszerzony budowlany, elektryczny, gazowy, p.poż, wentylacji, oświetlenia awaryjnego oraz wykonaliśmy badanie termowizyjne obiektów.

Przegląd budynku Ambasady RP w Kopenhadze

Dla Ambasady RP w Kopenhadze wykonaliśmy między innymi:

  • Przegląd techniczny budynku,
  • pomiary oświetlenia awaryjnego,
  • pomiary instalacji elektrycznych,
  • pomiar termowizyjny rozdzielnic elektrycznych oraz elementów budynku.