Zrealizowane projekty

Przegląd budowlany elektryczny i gazowy Złotoryja

Ikona kalendarza15 lutego 2017

Kompleksowe przeglądy techniczne obiektów budowlanych dla RPK Złotoryja

Wykonaliśmy:

  • przeglądy budowlane
  • przeglądy elektryczne
  • przeglądy gazowe

Odwiedziliśmy 1200 mieszkań zlokalizowanych w 127 budynkach rozmieszczonych na terenie całej Złotoryi

(więcej…)

Badania termowizyjne

Ikona kalendarza15 lutego 2017

Badanie termowizyjne w Ambasadzie RP w Hadze

Wykonaliśmy badanie termowizyjne dla czterech obiektów Ambasady RP w Hadze

Badanie wykonane było zgodnie z normą PN – EN 13187:2001 „Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – metoda podczerwieni” Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowani

(więcej…)

Inwentaryzacja budowlana szkoły we Wrocławiu

Ikona kalendarza27 stycznia 2017

Inwentaryzacja budowlana Wrocław

Dla jednej z wrocławskich szkół wykonaliśmy inwentaryzację budynku, która polegała na:

  • pomiarze pomieszczeń, drzwi, okien, itp.
  • wykonaniu rysunku za pomocą programu Arcadia
  • obliczeniu powierzchni użytkowej pomieszczeń jak i całej szkoły

Przeglądy techniczne budynków w Ambasadzie RP w Hadze

Ikona kalendarza10 stycznia 2017

W listopadzie mieliśmy przyjemność wykonać przeglądy techniczne na obiektach Ambasady RP w Hadze

Przeprowadziliśmy przegląd 5 letni rozszerzony budowlany, elektryczny, gazowy, p.poż, wentylacji, oświetlenia awaryjnego oraz wykonaliśmy badanie termowizyjne obiektów.

(więcej…)

Przegląd budynku Ambasady RP w Kopenhadze

Ikona kalendarza27 marca 2015

Dla Ambasady RP w Kopenhadze wykonaliśmy między innymi:

  • Przegląd techniczny budynku,
  • pomiary oświetlenia awaryjnego,
  • pomiary instalacji elektrycznych,
  • pomiar termowizyjny rozdzielnic elektrycznych oraz elementów budynku.