Zrealizowane projekty

Elektrownia fotowoltaiczna Legnica 30kWp

Ikona kalendarza14 maja 2020

Montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie na konstrukcji stalowej. Trzy regały po 33 panele łącznie 99 szt modułów typu : PV Risen Energy – RSM60-6-310M . Uziemienie instalacji za pomocą uziomów pionowych 3m oraz uziom poziomy w wykopie ok 50m.

(więcej…)